Новини

ЩАСТЛИВИ
ВЕЛИКДЕНСКИ
ПРАЗНИЦИ!


17.04.2014 г.

Министерство на отбраната

Областен военен отдел Велико Търново и НВУ "Васил Левски" организират курс за начална и специална военна подготовка за студенти.


09.04.2014 г.

Уважаеми студенти,

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ви уведомява, че достигна лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".


13.01.2014 г.
Уважаеми студенти, редовно обучение,

От 9 декември 2013 г. започва кандидатстването за стипендии за успех и за специални стипендии за зимен семестър на учебната 2013/2014 по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза.
27.11.2013 г.