Новини

Проект "Студентски практики"


20.06.2014 г.

Класиране за стипендии за летен семестър на учебната 2013/2014 година Класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2013/2014 година е публикувано в интернет страницата на проекта...


23.05.2014 г.

ВУАРР с най-добри показатели за учебния процес в Рейтинговата система!!!


13.05.2014 г.

Министерство на отбраната

Областен военен отдел Велико Търново и НВУ "Васил Левски" организират курс за начална и специална военна подготовка за студенти.


09.04.2014 г.