Кандидатстудентска кампания 2018/2019

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ


 

ОБИЧАЙ, РАБОТИ, УЧИ!


Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


 
 


Новини

Повече от 300 абсолвенти от Випуск ‘2017 на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ се дипломираха успешно във великотърновския филиал на учебното заведение. Дипломите на абсолвентите бяха връчени от ректора проф. д-р Димитър Димитров и от ръководителя на филиала във Велико Търново доц. Петър Петров.

28.11.2017 г.

На 22.11.2017 г. /сряда/ от 10:30 часа в сградата на ВУАРР Филиал Велико Търново, ул. "Н. Габровски" №90, зала №10 ще се проведе тържествено връчване на дипломите на успешно дипломиралите се през м. ЮЛИ 2017 – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“. Абсолвентите да се явят в 8:30 часа в сградата на ВУАРР за получаване на тоги. Подпис върху дипломата може да бъде положен предварително в библиотеката на ВУАРР-Филиал Велико Търново, ул. "Н. Габровски" №90. Студенти, които все още не са представили снимки за диплома да изпратят в най-кратък срок. Дипломите могат да бъдат получени в деня на дипломирането или след това!

06.11.2017 г.

Цикъл от публични лекции


Като част от инициативите, свързани с отбелязване на 25-годишния юбилей, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира цикъл от публични лекции в Пловдив и филиалите си в Русе и Велико Търново под надслов "Науката на достъпен език". Лекциите са отворени за всички, проявяващи интерес към съответната тематика.

Програма на публичните лекции19.09.2017 г.
ВУАРР ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ПОД МОТОТО „ОБИЧАЙ, РАБОТИ, УЧИ!“

19.05.2017 г.


На 17.04.2017 г. стартира кампанията за кандидатстване за евростипендии за летен семестър на 2016/2017 година. Повече информация на eurostipendii.mon.bg

26.04.2017 г.