ВУАРР ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Никола Габровски" No 90
телефон: 062/603 938 , 062/539 420

e-mail: vuarr_vt@vuarr.com
e-mail: info@vuarr.com
             
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

5000 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул. "Цар Тодор Светослав" No 59
телефон: 062/603 937 , 062/539 431


e-mail: do@vuarr-dist.com