Управление и администрация


ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
Ректор на
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ДОЦ. Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Заместник-ректор на
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Тел. 062/603 940
e-mail: petrov_vuarr@abv.bg
МАРИЯ НЕЙКОВА
Финансов отдел
062/603 936
ГРЕТА ГЕОРГИЕВА
Учебен отдел
062/603 938
АЛБЕНА КОЛЕВА
Мениджър административни системи
Тел. 062/603 937
e-mail: albena@vuarr-dist.com
ПАВЛИНА ИВАНОВА
Администратор-студенти
Тел. 062/603 937
e-mail: pavlina@vuarr-dist.com